ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0019) เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อตั๋ง วัดโพธิ์เอน ปี 2522