ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0081) รูปเหมือนปั้มรุ่นแรก หลวงตาพวง ปี 2538