ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0117) หลวงพ่อชื่น วัดปากบาง ปี 2480