ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0166) เหรียญพระชัยหลังช้าง ปี 2530