ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0199) เหรียญหลวงพ่อจวง วัดเทวบุตร ปี 2516