ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0016) เหรียญ(ห่วงเชื่อม)รุ่น3 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ปี 2491