ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0120) รูปหล่อโบราณ(ทอดผ้าป่า)ออกวัดชับตะเคียน ปี 2550

คำอธิบาย

สร้างจำนวน 987 องค์