ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0071) เหรียญหลวงพ่อทอง วัดโพธิ์ศรี ปี 2522