ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (0097) เหรียญหลวงพ่อบุญ วัดโคกโคเฒ่า ปี 2528