รายการพระเครื่อง - (รหัส 0012) เหรียญมังกรคู่รุ่นแรก ปู่แสน ปี 2559