รายการพระเครื่อง - (รหัส 0033) เหรียญครูบาศรีอริยวังโส วัดป่าบุก ปี 2513