ไฟล์สื่อ - เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ศรี วัดป่ากุง ปี 2526

เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ศรี วัดป่ากุง ปี 2526

เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ศรี วัดป่ากุง ปี 2526