ไฟล์สื่อ - รูปเหมือนปั้มรุ่นแรก หลวงตาพวง ปี 2538

รูปเหมือนปั้มรุ่นแรก หลวงตาพวง ปี 2538

รูปเหมือนปั้มรุ่นแรก หลวงตาพวง ปี 2538