ไฟล์สื่อ - รูปเหมือนปั๊มอาจารย์มั่นรุ่น 100 ปี (นิยมนิ้วกระดก) ปี 2514

รูปเหมือนปั๊มอาจารย์มั่นรุ่น 100 ปี (นิยมนิ้วกระดก) ปี 2514

รูปเหมือนปั๊มอาจารย์มั่นรุ่น 100 ปี (นิยมนิ้วกระดก) ปี 2514