ไฟล์สื่อ - พระชัยวัฒน์เจ้าคุณผล รุ่น4 วัดหนัง ปี 2504

พระชัยวัฒน์เจ้าคุณผล รุ่น4 วัดหนัง ปี 2504

พระชัยวัฒน์เจ้าคุณผล รุ่น4 วัดหนัง ปี 2504