ไฟล์สื่อ - เหรียญจอมสุรินทร์เนื้อเงิน บูรณะศาลหลักเมือง ปี2550

เหรียญจอมสุรินทร์เนื้อเงิน บูรณะศาลหลักเมือง ปี2550

เหรียญจอมสุรินทร์เนื้อเงิน บูรณะศาลหลักเมือง ปี2550