ไฟล์สื่อ - เหรียญจอมสุรินทร์ รุ่นบูรณะศาลหลักเมืองสุรินทร์ เนื้อเงิน ปี2550

เหรียญจอมสุรินทร์ รุ่นบูรณะศาลหลักเมืองสุรินทร์ เนื้อเงิน ปี2550

เหรียญจอมสุรินทร์ รุ่นบูรณะศาลหลักเมืองสุรินทร์ เนื้อเงิน ปี2550 จากสังโฆพระเครื่อง