ไฟล์สื่อ - เหรียญรุ่นแรก(บล็อกธรรมดา) หลวงพ่อสนธิ์ ปี 2516

เหรียญรุ่นแรก(บล็อกธรรมดา) หลวงพ่อสนธิ์ ปี 2516

เหรียญรุ่นแรก(บล็อกธรรมดา) หลวงพ่อสนธิ์ ปี 2516