ไฟล์สื่อ - เหรียญรุ่นแรกนิยมคอขีด หลวงปู่บัว ปี 2523

เหรียญรุ่นแรกนิยมคอขีด หลวงปู่บัว ปี 2523

เหรียญรุ่นแรกนิยมคอขีด หลวงปู่บัว ปี 2523