ไฟล์สื่อ - พระกรุนาดูนเนื้อมะขามเปียก(นิยม) ตัดเก้าแกะพิมพ์ใหม่

พระกรุนาดูนเนื้อมะขามเปียก(นิยม) ตัดเก้าแกะพิมพ์ใหม่

พระกรุนาดูนเนื้อมะขามเปียก(นิยม) ตัดเก้าแกะพิมพ์ใหม่