(หรัส 0046) หลวงพ่อปานพิมพ์เม่นเล็ก ฐานไม่มีเส้นพิมพ์เม่นเล็ก

ณ เพลานี้: บูชาแล้ว หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: